Chào mừng bạn đến với website Mầm non 9 Quận 4
Cập nhật : 17:24 Thứ bảy, 8/5/2021
Lượt đọc: 33

Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng chống dịch Covid-19

Số/Ký hiệu:
Ngày ban hành: 8/5/2021
Ngày có hiệu lực: 8/5/2021
Người ký: Lê Thị Thanh Phương
Cơ quan ban hành:
Trích yếu: Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng chống dịch Covid-19
File đính kèm:
File thứ 1: z2477948610718318df9a7267a4f0076975f2d2ac7c1a4_85202117316.jpg
File thứ 2: z24779486268693f9c7cb8357b8d7ed1ee4d6b31187e86_85202117316.jpg
Nội dung:

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4

TRƯỜNG MẦM NON 9

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢNG ĐIỂM

Đánh giá an toàn trong phòng chống dịch COVID-19

tại cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

(Ban hành kèm theo quyết định số 1371/QĐ-BCĐngày 23 tháng 4 năm 2020

của Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố)

 

I.BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ 

STT

Tiêu chí

Số điểm đạt

Biện pháp khắc phục các tiêu chí có điểm thấp

Ghi chú

1

Tiêu chí thành phần 1 (TP1):Số lượng trẻ em, giáo viên, cán bộ, nhân viên tập trung tối đa trong một thời điểm tại cơ sở giáo dục mầm non

10

2

Tiêu chí thành phần 2 (TP2):Mật độ trẻ em, giáo viên, cán bộ, nhân viên tập trung trong phòng sinh hoạt, phòng làm việc

10

3

Tiêu chí thành phần 3 (TP3):Khoảng cách trẻ em, giáo viên, cán bộ, nhân viên ngoài phòng sinh hoạt, phòng làm việc

10

4

Tiêu chí thành phần 4 (TP4):Trẻ em, giáo viên, cán bộ, nhân thường xuyên rửa tay với xà phòng hoặc nước sát khuẩn trước khi vào lớp, có dụng cụ uống nước sạch riêng biệt cho mỗi người

10

5

Tiêu chí thành phần 5 (TP5):Trẻ em, giáo viên, cán bộ, nhân viên đeo khẩu trang trong trường

10

6

Tiêu chí thành phần 6 (TP6):Trẻ em, giáo viên, cán bộ, nhân viên được kiểm tra nhiệt độ khi vào trường hoặc phòng sinh hoạt

10

7

Tiêu chí thành phần 7 (TP7):Trẻ em đi học bằng xe đưa rước.

10

8

Tiêu chí thành phần 8 (TP8):Tổ chức hoạt động ăn sáng, bán trú

5

Trường có tổ chức ăn sáng, bán trú và đảm bảo phòng chống dịch đúng quy định

9

Tiêu chí thành phần 9 (TP9):Phòng cách ly

10

10

Tiêu chí thành phần 10 (TP10):Cơ sở giáo dục mầm non hoạt động sau 16h30

10

TỔNG ĐIỂM ĐẠT

95

II. ĐÁNH GIÁ:

Tiêu chí an toàn phòng chống dịch COVID-19 của sở giáo dục mầm non là TCAT: 95%

Quận 4, ngày08tháng 5 năm 2021

HIỆU TRƯỞNG

 

Đã ký

 

Lê Thị Thanh Phương

 

Tin cùng chuyên mục

163